MySql 'de Taban Dönüşümü ve Base64 Encode Decode

05.08.2017
• Yazilim


Mysql ile bir tabloda bulunan verileri java veya php gibi programlama dillerine ihtiyaç duymadan mysql veritabanı içerisinde base64 ve diğer tabanlara dönük taban değiştirmesi yapabiliriz.
Bunun için 3 Mysql fonksiyonu bulunmaktadır.

Bu fonksiyonlar
  1. conv () ,
  2. TO_BASE64 ()
  3. FROM_BASE64 ()

CONV () Fonksiyonu İle Taban Dönüştürme

Bu fonksiyon 3 argümandan oluşur. conv (kolon_adi,10,28) örneğinde kolon_adi alanında bulunan tüm değerler 10 luk tabandan 28 lik tabana dönüştürülür.

Base64 Encode Decode - Kodlama ve kod çözme kuralları

Kullanımı :

SELECT conv ("12345",10,28) ,
conv ("abc",15,28) ,
TO_BASE64 ('abc') ,
FROM_BASE64 (TO_BASE64 ('abc') ) from dual

Bu fonksiyonlar ile Base64 encode etmek base64 decode etmek veya doğrudan başka bir aritmetik tabana dönüştürmek için kullanabilriz.
MySQL 5.6'dan itibaren bu fonksiyonlar desteklenmektedir.

TO_BASE64 ve FROM_BASE64 Fonksiyonları

To_base64 ile veri sütunundaki istenen where kriterine uyan tüm değerler base64 dizesine dönüştürlür. Sonra ne yapmak istiyorsanız bu dize ile yapabilirsiniz .
TO_BASE64 () fonksionu kullanılaraj base64 tabanına dönüştürülmüş veri daha sonra geri dönük orjinal değerine dönüşüm yapmak istiyor isek FROM_BASE64 fonksiyonunu kullanırız. Ancak girilen değişken NULL veya geçerli bir base64 dizgesi değilse, sonuç NULL olur.