Öklid Kimdir? Hayatı ve Eserleri

22.08.2017
• Kimdir • Egitim • Bilim
Öklid Kimdir?

Öklid Kimdir?

Öklid veya İskenderiyeli Öklid, en önemli Yunan matematikçilerindendir ve geometrinin babası olarak anılır. Öldükten yüzyıllar sonra bilimsel devrimi ve aydınlanmayı tetikleyen bilimsel çalışmalar yapan Öklid, Helenistik dönemin en önemli bilim adamları arasında sayılır.

Öklid’in Hayatı

Öklid’in hayatına dair hayatının detaylarına ilişkin yazılı çok fazla kayıt yoktur. Bazı kaynaklara göre Öklid (M.Ö. 325 – M.Ö. 265) bugünkü Lübnan'ın Sur şehrinde doğdu. Babasının Naukrates, dedelerinin ise Bereneikes olduğu ileri sürülse de bu, kesin bir bilgi olarak kabul edilmemektedir. Bununla birlikte, Öklid'in I. Ptolemaios Soter (B.C. 305-283) döneminde Mısır’ın İskenderiye kentinde yaşadığı ve matematiği öğrettiği bir çok kaynakta teyit edilmiştir. Modern tarihçilere göre, Platon Akademisi’nde yetişti. Öklid; geometri, cebir, astronomi ve müzik konularıyla ilgileniyordu. Arşimet’ten çok daha önce tanınan bir figür haline gelmişti.

Öklid’in Eserleri

Geometri ve matematik tarihi için yaptığı paha biçilmez katkı, 13 cildinden oluşan “Öklid'in Öğeleri” (Euclid Elements) isimli kitabıdır. Öklid'in diğer kitapları; Optik, Data , Olaylar (Phaenomena) , Catoptrics ve Geometrik Şekillerin Bölünmesi'dir. Ayrıca günümüze kadar ulaşmayan Konikler (Conics) , Porisms, Pseudaria veya Safsatalar ve Yüzey Yasaları adlı eserleri de bulunmaktadır.

Öklid'in Öğeleri Kitabı

Öklid’in, "Euclid Elements" adlı eseri, yıllar içinde geometri ve matematiğin temeli haline gelmiştir. 20 nci yüzyıla kadar, okullarda geometrinin öğretilmesinde ana kaynak olarak kabul edilmiştir.
Öklid'in Öğeleri eserinin her bir cildindeki içerik aşağıdaki gibidir:


Cilt Konular Önerme Sayıları
Cilt I Geometrinin temelleri (açı, çap, daire, üçgen, alan vb.) , benzelikler, Pisagor teoremi vs. 48
Cilt II Özdeşlikler, alan hesabı, altın kesim vs. 12
Cilt III Daire ve açılar 37
Cilt IV Daire ve çokgen ilişkileri 16
Cilt IV ve Cilt VI Oran ve orantı teorisi 25 ve 33
Cilt VII, Cilt: VIII ve Cilt IX Sayı kuramının temelleri 39, 27 ve 36
Cilt X Orantısızlık 115
Cilt XI Katı cisimler 39
Cilt XII Çokgenler, piramitler, koniler ve silindirler 18
Cilt XIII Uzay geometrisi diğer hususlar 18

Kaynak:
http://bilimize.com/euclidesin-oklid-kisa-hayat-oykusu/
http://aleph0.clarku.edu