PhpMailer Yahoo 'da Çalışmıyor [Çözüldü]

05.08.2017
• Yazilim

Php Mailer İle Mail Gönderme ve Yahoo Problemi Çözümü

Php mailer ile web serverinizdan mail gönderme adına yazılmış en başarılı class lardan biridir.


Bu mail gönderme scriptlerinin nasıl çalıştığına ilişkin bir çok içerik sitesinde anlatım mevcuttur.


Ancak bu kod zaman içinde biraz değişim ve gelişim gösterdiğinden ve eski çalıştırma kodlarını yeni gelişmiş versiyonuna uygulandığında sorunlar baş göstemeye başlamaktadır.


Yahoo dahil tüm mail firmaları için çalışan eksiksiz bir kod bloğu istiyorsanız aşağıdaki kodları denemeniz gerekmektedir.

Aşağıda vermiş olduğumuz kod bloğu sorunsuz bir şekilde çalışacaktır.

Php Mailer Kod Bloğu

function mailyolla ($alici,$content,$subject) {
require_once ('js/class.phpmailer.php');
$mail = new PHPMailer ();
$mail->IsSMTP ();
$mail->Host = 'smtp.siteniz.com'
$mail->SMTPAuth = true;
$mail->Username = 'mail username girin'
$mail->Password = 'mail şifrenizi girin'
$mail->SMTPSecure = 'tsl' // ssl ise değiştirin Diğer Alternatifler $mail->SMTPSecure = 'ssl'// //$mail->SMTPSecure = false;$mail->SMTPAutoTLS = false;
$mail->Port = '587'
$mail->SMTPDebug = 2;
$mail->Debugoutput = 'html'
$mail->CharSet = 'UTF-8'
$mail->From="info@siteniz.com";
$mail->FromName="Özelleştirebilirsiniz";
$mail->Sender = 'info@ siteniz.com'
$mail->IsHTML (true);
$mail->Subject = $subject;
$mail->Body=$content;
$mail->AltBody = "Siteniz Ekibi 0212 bla bla";
//$mail->addAttachment ('phpmailer/examples/images/phpmailer_mini.png'); //resim için
$mail->AddReplyTo ("no-reply@siteniz.com","No Reply");
$mail->addAddress ( $alici, "ALAN KİŞİ" );
if ($mail->Send () ) {
echo "E-posta başarılı ile gönderildi";
return true;
} else {
echo $mail->ErrorInfo;
if ($mail->Send () )
return true;
else
return false;
}
$mail->ClearAllRecipients ();
}


Çalıştırmak için fonksiyonu çağırın.
mailyolla ('alici@yahoo.com','content','subject')

Phpmailer Neden Yahoo' Çalışmıyor

Sender fonksiyonunu eklemediğiniz için çalışmamaktadır.

$mail->Sender = 'info@ siteniz.com' // Yahoo da da çalışması için bu satırı eklemelisiniz yoksa yahoo çalışmaz.

Bu genelde unutuluyor.