Proje Yönetimi Nedir?

22.08.2017
• Nedir • Egitim
Proje Yönetimi Nedir?

Proje Nedir?

Bir proje, belirli bir sonuç üretmek üzere tasarlanmış, başlangıç ve bitiş parametrelerini içeren bir taahhüttür. Bu anlamda, proje, devamlı bir iş süreci değildir ve sürekli iş fonksiyonlarından ya da süreçlerinden farklıdır. Bir proje çok farklı alanlarda ya da konularda olabilir. Bir yolun inşa edilmesi ya da yazılımın hazırlanması gibi proje konusu olabilirken; bir stratejik planın hazılrlanması da proje şeklinde ele alınabilir.

Proje Yönetimi Nedir?

Proje yönetimi, bir projeyi konsept aşamasından çıktının üretilmesi aşamasına kadar yönetmek için oluşturulmuş ilke, prosedür ve politikaları içeren disiplindir. Proje yönetimi; bir projenin planlanması, organize edilmesi, uygulanmasını ve sonuçlandırılması ile ilgilenir. Proje yönetimi, genellikle, PM olarak kısaltılır.

Proje Yönetiminin Amaçları

Proje yönetimi, projelerin, hedeflenen sonuçlara zamanında ve belirlenmiş bütçeyle ulaştırılmasını amaçlar. Aynı zamanda, kaynakların etkin ve verimli bir şekilde yönlendirilerek projenin organizasyona katma değer verecek şekilde sonuçlar üretmesine yardımcı olur.

Proje Yöneticisi Kimdir?

Proje yönetimini organizasyon içinde belirli bir işlev olarak görülür ve organizasyonların proje yönetimi ihtiyaçlarını karşılamak için bu disiplinde eğitilmiş kişileri, yani proje yöneticileri, istihdam edilir. Proje yöneticileri; projenin niteliğine, örgütsel ihtiyaç ve kültüre, projelerde çalışan kişilerin becerilerine ve diğer faktörlere dayalı olarak en iyi yaklaşımı seçer ve projeleri yönetmek için farklı yöntem ve yaklaşımlar uygular.

Proje yöneticileri aşağıdaki aşamaların hepsinde etkin rol oynar:
*Proje hedeflerini tanımlama
*Bu hedeflere ulaşmak için gerekli adımları belirleme
*Her bir aşama için ihtiyaç duyulan kaynakların tespiti
*Hem tekil aşamalar hem de projenin bütünü için gerekli bütçe ve sürelerin tespiti
*İşin yürütülmesini kontrol
*Üretilen sonuçların iş süreçlerine teslim edilmesi

Proje yöneticileri, projenin sağlık yürütülmesi ve iş süreçleri için istenen sonucun üretilebilmesi için iş süreçlerinin sahipleri ve diğer tüm paydaşlarla etkin ve sürekli bir iletişime sahip olmak durumundadır.

Proje Yönetimi Metodolojisi

Proje yönetimi metodolojisi, bir projenin her aşamasında yöneticilere yardımcı olur. Proje yönetimi metodolojileri, proje yöneticilerinin görev hedeflerini planlamak ve gerçekleştirmek için kullanabilecekleri modellerdir. Proje yöneticileri, farklı projeler için farklı proje yönetimi metodolojilerinden yararlanmaktadır. Hangi metodolojinin ne tür projelerde en iyi sonucu verebileceğini bilme önemlidir. Bu nedenle, proje metodolojilerini ve farklılıkları hakkında bilgi sahibi olmak gerekir. PRINCE2 ve PMBOK gibi proje yönetimi çerçevelerindendir.