Renklerin Anlamları ve Psikolojik Etkileri: Beyaz

19.10.2017
• Psikoloji • Ilginc • Hayat
Beyaz Rengin Anlamı ve İnsan Üzerindeki Etkisi

Beyaz Rengin Anlamı ve İnsan Üzerindeki Etkisi

Beyaz renkle ilişkili duygu ve davranışları şu şekilde özetlemek mümkündür: Mükemmellik, Temizlik, İyilik ve Soğukluk

Beyaz renk, siyahın tam tersidir ve görünür ışık tayfının tüm dalga boylarını yansıtır. Doğu kültürlerinde beyaz renk, keder ve ölüm ile ilişkilidir. Batı kültürlerinde ise saflık, masumiyet ve arındırılmışlıkla ilişkilendirilir.

Beyaz renk; güvenlik, maneviyat ve inanç ile de ilişkilidir.

Beyazla negatif duygular; ilişkilerde izolasyon, boşluk olma hissi ve erişilemezlik hissi olarak özetlenebilir.