Resmi Olmayan Araçların Siyah Plaka Takmasının Trafik Cezası (2018)

22.01.2018
• Nedir
trafik cezası 2018

Trafik Cezası 2018

Verilecek Trafik Cezası 235 TL dir.

% 25 İndirimli 176,25TL dir.

İhlalin Konusu

Resmi olmayan araçların tescil plakalarının, devlet malı araçlara ait plaka renginde olması,

İlgili Kanun/Yönetmelik Maddesi: 28

Ceza Kimlere tatbik Olunur:Uymayanlara

Ceza Puanı : 10

Aykırılığı giderilinceye kadar trafikten men edilir.

Bu maddeye istinaden trafikten men edilen araçlara, gerekli şartları sağlamaları amacıyla ek-33 düzenlenmek suretiyle yedi iş gününe kadar izin verilir. Süresi sonunda gerekli şartları sağlamadığı tespit edilen araçlar trafikten men edilir. Bu araçlara tekrar izin verilmez. Ancak bulundukları yerde gerekli şartları sağlamaları veya eksikliklerini gidermeleri halinde trafiğe çıkarılmalarına müsaade edilir.