Sosyopat Kimdir? Sosyopatinin Nedenleri, Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri

29.05.2017
• Saglik • Psikoloji • Nedir
sosyopat kmdir

Sosyopat Kimdir?

Sosyapati, anti sosyal kişilik bozukluğu olarak da tanımlanan psikolojik rahatsızlıktır. Doğru ile yanlışın ne olduğunu ayırt etmede zorlanan ve etrafındaki insanların haklarına ve duygularına önem vermeyen sosyopatlar, yasaları çiğneme ve suç işleme açısından büyük potansiyele sahiptir. Sosyopatlar, her gün haberlerde izlediğimiz seri katil ya da tecavüzcülerin ötesinde iş arkadaşımız, arkadaşımız, komşumuz ve eşimiz olabilir. Genellikle çocukluktan gençliğe geçiş dönemlerinde ortaya çıkar.


Sosyopatinin Belirtileri

Anti sosyal kişilik bozukluğunun belirtilerini şu şekilde sıralamak mümkündür:

*Doğru ve yanlış ayırt edememe

*Başkalarını suiistimal etmek için sürekli yalan veya aldatma

*Kayıtsız, alaycı ve saygısız olma

*Başkalarını kişisel kazanç veya zevk için manipüle etmek amacıyla sevimliliğini ya da zekasını kullanma

*Küstahlık, başkalarına karşı üstünlük hissi ve fazlaca düşünceli olma hali

*Cezai davranışlarda bulunmak dahil yasalarla sürekli sorun yaşama

*Göz korkutma ve sahtekârlık yoluyla başkalarının haklarını sürekli ihlal etme

*Düşmanlık, belirgin sinirlilik, ajitasyon, saldırganlık ya da şiddet

*Başkaları için empati duymama veya diğer insanlara zarar verdiği zaman pişmanlık hissinin olmaması

*Kendinin veya başkalarının güvenliğini hiçe sayarak gereksiz risk alma veya tehlikeli davranışlarda bulunma

*Zayıf ya da istismarcı ilişkiler kurma

*Davranışın olumsuz sonuçlarını dikkate almama

*Sürekli sorumsuzluk hali

*Çalışma hayatının gereklerini ya da finansal yükümlülükleri yerine getirmede başarısızlık ve düzenli bir işe sahip olamama

*Benmerkezcilik ve narsislik

*Hayvanlara zarar verme


Sosyopatinin Sebepleri

Anti sosyal kişilik bozukluğunun nedenlerini şu şekilde özetlemek mümkündür:

*Ailede genetik olarak antisosyal kişilik bozukluğu ya da diğer kişilik bozukluklarının varlığı

*Beynin anormal gelişimine veya yaralanmalarına bağlı olarak beyin fonksiyonlarının bozulması

*Çocuklukta istismar edilme veya aile tarafından ihmal edilme

*Çocukluk döneminde aile içi şiddet yaşama

*Düşük sosyal ve ekonomik sınıfa sahip olma

*Alkol veya madde bağımlılığı

*Özellikle erken yaşlarda hapishaneye düşme

*Depresyon gibi diğer psikolojik rahatsızlıklara sahip olma

*Özellikle gençlik döneminde çeteye katılım


Sosyopatinin Tedavisi

Sosyopatinin tedavisinin güç hatta imkansı olduğu kabul edilir. Ancak, sosyopati teşhisi konulmuş ya da belirtilerini taşıyan kişinin durumunu incelemek gerekir. Eğer antisosyal kişilik bozukluğuna sahip kişi durumunun farkında olur ve yardımı kabul ederse psikoterapi ya da daha ciddi tıbbi destek alınabilir. Öte yadan, sosyopati tedavisine yönelik onaylanmış ve tedavi edici bir ilaç bulunmamaktadır.


Kaynak:

http://www.mayoclinic.org