Tele Sağlık Nedir?

25.09.2017
• Saglik • Nedir
Teletıp Nedir?

Teletıp Nedir?

Teletıp, telekomünikasyon altyapısı üzerinden değerlendirme veya danışmanlığı kapsayan sağlık hizmetlerinin uzaktan sağlanmasıdır. Diğer bir deyişle, sağlık hizmeti sunan özel ya da tüzel kişilerin, hastaları fiziki anlamda ziyaret etmeksizin ya da ayağına getirmeksizin teşhis ve tedavi etmelerini içerir. Teletıp ile tele sağlık kavramları birbirleri yerine geçecek şekilde kullanılmaktadır.


Teletıbbın Tarihi

Modern teletıbbın gelişimi, telefon ve telgraf gibi telekomünikasyon altyapısının keşfi ile başlamıştır. Teletıbbın ilk örnekleri; savaş dönemlerinde askeri amaçlarla tıbbi malzeme sipariş etmek, konsültasyonlar yapmak veya kaza ve yaralanma listeleri de telgrafla teslim etmek şeklindedir.

1948'de Amerika’da radyoloji sonuçlarının, telefon hattı vasıtasıyla 24 mil uzaklıktaki başka bir şehre gönderilmesi önemli bir mihenk taşıdır. 1950’lerde, Kanadalı radyologlar, Montreal ve çevresinde kullanılmak üzere bir tele-radyoloji sistemi oluşturmuştur. 1959'da, Amerika’nın Nebraska Üniversitesi yerleşkesinde kurulan iki yönlü etkileşimli televizyon sistemi ile tıp öğrencilerine nörolojik muayene yapılmıştır. 1967'de ise Miami Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Miami İtfaiyeleri'ndeki doktorlar, yangın kurtarma birimlerince kullanılan radyo kanallarını kullanarak elektrokardiyografik bulguları Jackson Memorial Hastanesine iletmiştir.


Teletıp Türleri

Teletıp üç ana kategoriye ayrılabilir: uzak hasta izleme, asenkron tıp yaklaşımı ve etkileşimli teletıp.

Uzaktan hasta izleme –

Tele-gözlem olarak da bilinen uzaktan hasta takibi; kan şekeri seviyeleri, kan basıncı veya diğer hayati bulgular hakkında veri toplayan mobil tıbbi cihazların yardımıyla kronik hastaların hastaneye gelmeksizin evlerinde takibini sağlar. Verilerin uzaktan ve anlık şekilde gözden geçirebilirler.

Asenkron teletıp –

Sağlık hizmeti sağlayıcıların laboratuar sonuçları gibi hasta bilgilerini birbirleri ile paylaşmasına olanak tanır.

Etkileşimli teletıp -

Hekimlerin ve hastaların gerçek zamanlı olarak iletişim kurmalarını sağlar. Bu tür etkileşimli teletıp seansları, hastanın evinde ya da yakınlardaki bir sağlık kuruluşunda yapılabilir ve uygun video konferans yazılımlarının kullanımını içerir.


Teletıbbın Faydaları

Hastaları için daha iyi sağlık sonuçlarının elde edilmesi

Yerel sağlık hizmetlerine toplumun güveninin artması

Uzaktan sağlık eğitimlerine katılarak sağlık bilincinin arttırılması

Yoğun seyahat masraflarının azaltılarak sağlık hizmetlerinde maliyet tasarrufunun sağlanması

Özel muayene veya ziyaretin gizliliği

Erken teşhis


Teletıbbın Sorunları

Doktorların çoğu ülkede uzaktan sağlanan sağlık desteğinde reçete yazamaması

Teletıp hizmetlerinin verilebilmesi için gerekli teknik koşulların toplumun geneline yaygınlaştırılamaması


Kaynak:

http://searchhealthit.techtarget.com