Telepati Nasıl Yapılır?

22.08.2017
• Nedir • Nasil-Yapilir • Ilginc

Telepati Nedir? Nasıl Yapılır?

Bu yazımızda telepatinin ne olduğunu ve adım adım telapatinin nasıl yapıldığını geniş olarak anlatacağız.

Telepati Nedir ?

Telepati, akıllar arasında veya bir akıl ile başka akıl arasında iletişimi sağlayan psişik olaydır. Bu zihinsel iletişim, düşünceleri, fikirleri, duyguları, duyuları ve zihinsel imgeleri içerir. Tarihte telepatik açıklamalar evrensel olarak yazılarda ve sözlü anlatımlarda bulunur. Avustralya Aborijinleri gibi kabile toplumlarında telepati, insan zihinsel becerisi olarak kabul edilirken, daha gelişmiş toplumlarda, mistiklere ve psişiklere ait özel bir yetenek olduğu düşünülmektedir. Bilimsel olarak ispatlanmamasına rağmen, telepati psikolojik araştırmalarda giderek daha fazla araştırılmaktadır.

Telepatinin Tarihi


"Telepati", tele ("uzak" veya "mesafe") ve pathe ("oluş" ya da "duygu") terimlerinden türemiştir. Dolayısıyla Telepati aslında uzaktan duygular elde etmek demektir. Terim, Psişik Araştırmalar Derneği'nin (SPR) kurucusu Fransız psikolojik araştırmacısı Fredric W.H. Myers tarafından 1882'de verilmiştir. Myers, teriminin fenomeni, Fransız "iletişimi güçlendiren", "düşünce-aktarım" ve "düşünce okuması" gibi daha önce kullanılan terimlere göre daha iyi tanımladığını düşünüyordu. Ayrıntılandırmak gerekirse, Telepati, bilinen beş duyu kullanılmadan ayrık iki zihin arasındaki uzak mesafeden iletişimdir . Öyle yada böyle, hepimiz Telepati deneyimledik. Belki konuşmadığınız birisini birkaç aydır düşünüyordunuz ve aniden onunla bir görüşme gerçekleştirdiniz. Veya iki kişi birlikte olduğunda, aynı şeyi aynı anda söyleyebilirler. Bunlar kendiliğinden zihin-akıl iletişimi. Yakın ilişkili kişiler arasında sıklıkla ortaya çıkma eğiliminde olan bir tür Telepati olarak görülmektedir.

Telepati ile ilgili araştırma ilgisi, Mesmerizm'de başlamıştı. Manyetizma uzmanları, telepatinin, manyetizma düşüncelerini okuyan ve konuşulmayan talimatları yerine getiren mıknatıslanmış konularda gözlemlenen "yüksek fenomen" denilen şeylerin arasında olduğunu keşfettiler.

Bundan kısa bir zaman içerisinde psikologlar ve psikiyatristler hastalarında aynı fenomeni gözlemlediler. Sigmund Freud oğlunun kendisine hitap etmesi gerektiğini çok sık fark etti. Psikiyatrist Carl G. Jung daha önemli olduğunu düşündü. Eşzamanlılığın bir fonksiyonu olarak gördü (1) . Psikolog ve filozof William James, telepati konusunda çok hevesliydi ve daha fazla araştırmaya teşvik etti.

Amerikan Fiziksel Araştırmalar Derneği (ASPR) 1885'te kurulduğunda, 1884'de SPR'den sonra telepati, bilimsel olarak incelenecek ilk psişik fenomen oldu. İlk test basitti. Bir odadaki bir gönderen, başka bir odadaki bir alıcıya iki basamaklı bir sayı, tat veya görsel bir görüntü iletmeye çalışacaktı. Fransız fizyolog Charles Richet, testlere matematiksel bir şans tanıdı ve ayrıca telepatinin hipnozdan bağımsız olarak gerçekleştiğini keşfetti.

Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra telepati ilgisinin artması, binlerce kişi yakınını kaybedince, ölenlerin sevdikleriyle iletişim kurmaya çalıştığı alan olan Ruhsalcılıkla yüzleşti.

Daha sonraları "İstekli" olarak adlandırılan telepatik salon oyunu popüler oldu. Amerika'da ve İngiltere'de toplu telepatik deneyler yapıldı.



Zihinsel Telepati

Deneysel bulgular

Çoğu zaman telepati, bir akraba veya bir arkadaşın kazada yaralanması veya öldürülmesi durumunda kendiliğinden meydana gelir. Bir kişi, uzaktan diğer kişinin karşılacağı tehlikenin farkındadır. Bu tür bilgiler, düşünce parçalarında olduğu gibi farklı biçimlerde ortaya çıkmış gibi görünüyor; Hayallerde, vizyonlarda, halüsinasyonlarda, zihinsel imgelerde, normal deneyimler içerisinde olmayan sesleri hissetme yeteneğinde (clairaudience) ya da akla giren kelimelerde ortaya çıktığı sanılıyor. Bazı olaylar, insanlar ve hayvanlar arasında açık telepati içerir.

Telepati, kişinin duygusal durumu ile ilişkili gibi görünüyor. Bu hem gönderen hem de alıcı için geçerlidir. Vaka bulguları, kadınların çoğunun alıcı olduğunu göstermektedir. Ve bunun muhtemel açıklaması da , kadınların erkeklerden duygularıyla daha fazla temas halinde olamsı ve daha fazla sezgiye dayanması gösteriledi.

Geriyatrik telepati oldukça yaygındır; bunun sebebi, duyuların yaşla birlikte bozulmasıdır.

Telepati rüya durumunda tetiklenebilir. Bazı biyolojik faktörlerle ilişkili gibi görünüyor: Telepatik gönderim sırasında kan hacmi değişir ve elektro ensefalogram izleme, alıcının beyin dalgalarının göndereninkilerle eşleştiğini gösterir.

Disosiyatif ilaçlar telepatiyi olumsuz olarak etkiler, ancak kafein bunun üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir.

1930 yılındaki ESP deneyleri sırasında J. Rhyn de telepati ile ilgili bazı keşifler yaptı: Bilginin telepati yoluyla mı, zihin okuma yoluyla mı ya da bilincin öngörülmesi yoluyla mı iletildiğinin belirlenmesi genellikle zordu. Rhyn telepati ile zihin okumanın aynı psikolojik fonksiyonları olduğunu ve telepatinin, gönderen ve alıcı arasındaki mesafe veya engellerden etkilenmeyeciğini söyledi.

1971'de Apollo 14 misyonunda yapılan bir telepatik deney, mesafenin bir engel olmadığını kanıtladı. Deney, Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından yetkilendirilmedi, görev tamamlanıncaya dek ilan edilemedi. Burada Astronot Edgar D. Mitchell, deneyi 150.000 mil aşağıda Dünya üzerinde dört alıcıyla gerçekleştirdi. Mitchell yirmi beş rasgele sayı dizisi üzerinde yoğunlaştı. 40 ını doğru olarak bildi. Tabi Amerikalılar gerçekten uzaya gitti ise ne ala.

Telepati Hakkında Teoriler

Yüzyıllar boyu telepati işlevini tanımlamak için çeşitli teoriler geliştirilmiş olsa da, hiçbiri yeterli görünmemektedir. Telepati, psişik olaylar gibi zaman ve mekanı da aşar. Eski Yunan filozofu Democritus telepatiyi açıklamak için dalga ve ceset teorilerini ileri sürdü. 19. yüzyılda, İngiliz kimyager ve fizikçi William Crookes, telepatinin radyo dalgaları benzeri beyin dalgaları üzerinden gerçekleştiğini düşünüyordu. Daha sonra 20. yüzyılda Sovyet bilim adamı L. Vasilies elektromanyetik teoriyi önerdi. Amerikalı psikolog Lawrence LeShan, her insanın kişisel realitesine sahip olduğunu ve medyum ve mistiklerin başkalarına ulaşamayan bilgilere erişmesine izin veren ve diğer insanlardan ayrı özelliklerinin olduğunu ileri sürmüştü.

Sonuç olarak telepati, psişik olayların diğer biçimleri gibi, sistematik olarak test edilmesi zordur ve anlaşılmazdır. Var olan olguyu makul bir şekilde doğrulamak için yeterli kanıt bulunmaktadır. Ancak, bunu niceleştirmek başka bir mesele gibi görünüyor. Bu fenomen hem gönderici hem de alıcı üzerindeki duygusal durumlarla yakından bağlantılıdır ve bu da deney sonuçlarının çoğaltılmasında güçlük çekmektedir. Tutum faktörleri de fenomeni etkilemektedir. Araştırmacıların umut edebileceği en iyi şey, benzer sonuç veren deneylerde destekleyici ve kabul edilebilir konulara sahip olmalarıdır.



Telepati Nasıl Yapılır?

Bu bölümde, Telepati uygulamak için gerekli adımları atacağız.

Adımlar şunlardır:

1. Gönderen ve Alıcı:

İki kişiye ihtiyacımız olacak. Düşünceleri iletmeye çalışan Sender olacak. Diğeri Gönderen tarafından gönderilen düşünceleri almaya çalışan Alıcı olacaktır. Deneyden önce, Gönderen veya Alıcı olup olmayacağınıza açıkça karar verin. Yoksa ikiniz de Alıcılar veya Gönderenler olabilirsiniz! Bu karışıklıktan kaçının.

Bu yazıda Sender olduğunuzu varsayacağız.

2. İnanç:

Her şeyden önce gönderenin ve alıcının hem Telepati'nin mümkün olduğuna inanması çok önemlidir. İnanç% 100 olmasa bile, açık fikirli bir tutum şarttır. Aslında, katılımcılar sadece Telepati'ye inanmakla kalmaz, aynı zamanda gerçekleşmesini gerçekten arzularsa en iyisidir. Şüpheciyseniz ve zihninizin kapısı kapalıysa, çok kötü sonuç alırsınız.

3. Fiziksel Gevşeme:

Telepati, Gönderen ve Alıcı'nın fiziksel olarak tamamen rahatlamaları durumunda daha etkilidir. Ayrıca, sağlığınızın iyi olması, size daha iyi konsantre olmanızı sağlar. Kendinizi iyi hissetmediğinizde pratik yapmamaya çalışın.

En iyi bulduğunuz gevşeme yöntemini kullanarak kendinizi rahatlatın. Derinleşerek birkaç kez nefes alabilir veya aşamalı gevşeme yöntemini kullanabilirsiniz.

4. Zihinsel Gevşeme:

Zihninizi istenmeyen düşüncelerden arındırın. Zihninizi sakin yapın. Amacınıza odaklanın. Gönderen olduğunuz için odaklarınız düşüncelerinizi göndermek olacaktır. Alıcı taraf ise , zihnini düşüncelerinize odaklamalıdır.

İkinizin de rahat olduğunuzdan emin olun. Sakin ve sessiz bir ortam maksimum sonuçları verir

5. Görselleştirme:

İletime başlamadan önce önceki adımların iyi takip edilmesi önemlidir. Bu başarınızın temelini oluşturacaktır.

Gözleriniz kapalıyken Alıcının çok net bir resmini görmeye çalışın. Sizden sadece birkaç adım uzakta olduğunu düşünün. Onu tam ve renkli olarak görmeyi deneyin. Aslında orada olduğunu hissedin. İsterseniz, deneyden önce onun renkli resmine bakabilirsiniz. Bu onu doğru bir şekilde görselleştirmenize yardımcı olacaktır.

Şimdi sizin zihninizi ve onun zihnine birbirine bağlayan gümüş bir tüp düşünün. Bu tüp, düşüncelerinizin kendisine iletileceği kanaldır. Bu tüpün enerjiyle dolu olduğunu görsün. Bu tüpün çok etkili olduğunu ve işi iyi yapacağına kalpten inanın.

Tüpün görüntülenmesinin şart olmadığını bilin ancak odaklanmanıza yardımcı olacak çok etkili bir yoldur ve düşüncelerinize iyi bir yön verir. Bu tüp yerine, arkadaşınızla telefonda konuştuğunuzu bile görüntüleyebilirsiniz.

6. İletim:

Düşüncelerinizin zihninizden zihnine - tüp yoluyla iletildiğini şimdi düşünün. Bir elmanın zihinsel bir resmini iletmeyi düşünüyorsanız, tüpümüzde gezinen parlak, kırmızı, sulu elmayı görselleştirin. Resmi mümkün olduğunca canlı yapın. Elmayı duyguyla şarj edin. Telepatinin gerçek olduğuna inanıyoruz. Düşüncelerinizin arkadaşınıza ulaşmasını arzu edin. Başarılı olduğunda hissedeceğinizi düşünün. Bu çok önemlidir. Duygular çok güçlü bir tetikleyicidir ve mükemmel sonuçlar verir. Telepati deneyleri çoğunluklabaşarısız olur çünkü düşünceler duygusal yük bulamazlar.

Düşüncenizi göndermek için kendinizi zorlamadığınızdan emin olun. Rahat ve sakin olmalısınız.

7. Ne zaman durmalısınız:

Düşüncelerinizi gönderirken, düşüncenin iletildiğine dair güçlü bir his vereceğiniz bir an gelecektir. Bu, sahte olamayacak kadar açık bir duygu. Ne zaman böyle bir his bulursan, iş biter. Bu işlem birkaç saniye ile birkaç dakika sürebilir. 15 dakika sonra bile bu duyguyu hissetmezseniz, denemekden vazgeçip daha sonraki bir tarihte deneyebilirsiniz. Daha fazla uğraşmak daha fazla yardımcı olmaz çünkü zihininiz yorulmuş olabilir.

8. Alıcı:

Deney boyunca, Alıcı zihnini boş bırakmalı ve tarafınızdan gönderilen düşünceleri almayı denemelidir. Çok çalışmaktan kaçınmalıdır. Kendini ne düşündüğünüzü hissetmek için zorlamak, girişimleri sabote eder. Zihni, gevşemiş ve rahatlamış olduğu zaman en açık görüşlü olacaktır.

Zihnine birkaç izlenim gelsin. Bir kalem ve kağıdı yanında tutmalı ve düşüncelerinin aklı başına ne geldiğini not etmelidir.

9. Sonuçları karşılaştırın:

Denemelerinizi tamamladıktan sonra sonuçlarınızı karşılaştırın. Alıcının yazmış olduğu tüm izlenimleri kontrol edin. İletmeye çalıştığınız düşünceyi içeriyor mu? Ne kadar çok çalışırsanız, o kadar doğru sonuçlar elde edersiniz.

10. Deneyi tekrarlayın:

Denemeyi hemen ya da daha sonraki bir tarihte tekrar etmelisiniz. Biraz başarılı olursanız, güveniniz oldukça yüksek olur ve anında tekrar etmek istersiniz. Ancak başarı elde edilemezse, cesaretini kırmayın ve ertesi gün deneyin. Düzenli uygulama oturumları şarttır, çünkü yalnızca tutarlılık sizi daha iyi hale getirecektir.

Genel İpuçları:

Denemelerinizi kısa tutun, belki 15 dakika veya daha kısa sürede yapın. Bu sıkıntı ve yorgunluğu önleyecektir. En enerjik hissettiğinizde Telepatik beceriniz zirveye çıkar.

Sabırlı olun :

Deneysel telepatik çalışmanın en önemli koşullarından biri sabrıdır. Başlangıçta fazla başarı bulamazsan cesaretinizi kırmayın. Telepati dahil olmak üzere herhangi bir psişik deney için, sonuçları görmeden önce biraz pratik yapın. Birkaç günlüğüne pratik yaptıktan sonra, daha fazla başarı elde edebilirsiniz.

Şüphecilerden haberdar olun:

Şüpheciler hayatta tek bir amaca sahiptir: amcınızdan saptırmak. Telepatiden başarılı olamk için bu insanlardan o an uzak durun, çünkü zihninizde şüphe uyanıp ruhlarınızı etkileyip telepati de başarıyı riske atarlar. Başarısız sonuçlarınızı onlarla paylaşmak, başarılarınızı engelleyebilir.

Deneyiminizi yalnızca aynı görüşlü insanlarla, olumlu ve cesaret verici insanlarla paylaşmaya çalışın.

Sonuç

Kendi telepatik yeteneklerinizi keşfetmek inanılmaz bir yolculuk. Her ne kadar eğlenceli ve heyecan verici olsa da, güçlü bir bilinç geliştirmek zaman ve sabır alacaktır. Asla başta çok fazla başarı beklemeyin.

Ancak iyi haber şu ki Telepati çok kolay öğrenilebiliyor. Düzenli uygulama ile bir Telepati ya ustası olabilirsiniz.

Kaynak : Abhishek Agarwal

Fotoğraf : unexplainablestore.com