Tescil Edilen Araçları Tescil Belgesi Ve Tescil Plakası Almadan Karayoluna Çıkarmak Trafik Cezası (2018)

22.01.2018
• Nedir
trafik cezası 2018

Trafik Cezası 2018

Verilecek Trafik Cezası 1.002 TL dir.

% 25 İndirimli 751,5TL dir.

İhlalin Konusu

Tescil edilen araçları tescil belgesi ve tescil plakası almadan karayoluna çıkarmak,

İlgili Kanun/Yönetmelik Maddesi: 21

Ceza Kimlere tatbik Olunur:Sürücülere

Ceza Puanı : 10

Belgeler geçersiz ise süresiz, eksik ise geçici olarak,

Eksiklikleri giderilinceye kadar trafikten men edilir.

Bu maddeye istinaden trafikten men edilen araçların sürülerek götürülebilmesi için tescil plakası ya da “C” geçici trafik belgesi alınması, çekici/kurtarıcı marifetiyle götürülmek istenmesi halinde ise ek-33/A tanzim edilmek suretiyle araç sahibine veya işletenine teslim edilir.