Türkiye'de Kuran Kursları

20.08.2017
• Hayat • Devlet
Türkiye'de Kuran Kursları

Türkiye’de Kuran Kursları

Ülkemizdeki Kuran Kurslarının sayıları Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından komuoyunun bilgisine sunulmaktadır. Resmi verilere göre 2016 yılı sonu itibariyle ülkemizdeki Kuran Kurslarının toplam sayısı 18 bini aşmıştır.

Veriler üzerinde yaptığımız değerlendirmelerde en çarpıcı tespitler şu şekildedir:

*Ülkemizdeki toplam Kuran Kursu sayısı 18.021’dir. Bunların 15.742 tanesi aktif şekilde eğitime açıktır.

*Kuran Kurslarının 10.600 tanesi il ve ilçe merkezlerinde bulunmaktadır.

*Eğitime açık Kuran Kurslarının büyük çoğunluğu Hazine, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Belediye ve Özel İdare, Köy Tüzel Kişilikleri ile Diyanet Vakfı’na aittir. Bunlara ait Kuran Kurslarının toplam sayısı 8.005’tir.

*Öte yandan, şahıslara ile diğer vakıf ve derneklere ait Kuran Kurslarının toplam sayısı ise 4.568’tür.

Ülkemizdeki Kuran Kurslarının sayılarına ilişkin detaylar şu şekildedir:

Hazine

Vakıflar Genel Müdürlüğü

Türkiye Diyanet Vakfı

Diğer Vakıflar

Dernekler

Şahıslar

Belediye ve Özel İdare

Köy Tüzel Kişilikleri

Toplam

Toplam

İl ve ilçe merkezi

Belde

Köy

1.048

667

47

334

353

303

17

33

2.335

1.754

178

403

318

269

18

31

3.261

2.557

276

428

989

738

61

190

1.334

618

353

363

2.421

228

120

2.073

Diğer

3.683

2.626

214

843

15.742

9.760

1.284

4.698

Kaynak:Diyanet