Türkiye Yaşlara Göre Nüfus Dağılımı 2017

30.07.2017
• Nedir


Tuik'in ölçümlerine göre 2017 yılına ilişkin Türkiye'nin yaş gruplarına göre nüfus dağılımı aşağıda sunulmuştur.Veriler Türkiye'nin genç bir nüfusa sahip olduğunu göstermektedir.
Verilere göre nüfusun hemen hemen yarısı 25 yaşın altındadır. Nüfusun yüzde 77' si 45 yaş altındadır.

2017 Yılı Yaş Gruplarına Göre Türkiye Demografik Nüfus Yapısı

Toplam

Kümülatif

Oran

Erkek

Kadın

31.12.2016

Yaş Grupları

79.814.871

40.043.650

39.771.221

0-4

6.459.295

6.459.295

8%

3.314.542

3.144.753

5-9

6.337.444

12.796.739

16%

3.253.345

3.084.099

10-14

6.129.043

18.925.782

24%

3.147.133

2.981.910

15-19

6.623.319

25.549.101

32%

3.400.443

3.222.876

20-24

6.365.723

31.914.824

40%

3.247.764

3.117.959

25 Yaş Sınırı

25-29

6.246.041

38.160.865

48%

3.169.360

3.076.681

30-34

6.310.411

44.471.276

56%

3.196.645

3.113.766

35-39

6.494.333

50.965.609

64%

3.275.175

3.219.158

40-44

5.634.317

56.599.926

71%

2.833.655

2.800.662

45 Yaş Sınırı

45-49

4.748.514

61.348.440

77%

2.412.875

2.335.639

50-54

4.756.244

66.104.684

83%

2.381.640

2.374.604

55-59

3.715.736

69.820.420

87%

1.855.171

1.860.565

60-64

3.342.948

73.163.368

92%

1.636.510

1.706.438

65 Yaş Sınırı

65-69

2.412.537

75.575.905

95%

1.132.464

1.280.073

70-74

1.680.492

77.256.397

97%

763.121

917.371

75-79

1.202.050

78.458.447

98%

512.607

689.443

80-84

809.325

79.267.772

99%

336.206

473.119

85-89

401.758

79.669.530

100%

136.238

265.520

90+

145.341

79.814.871

100%

38.756

106.585


İlgili Konular

Ülke Nüfusları 2017