Türkiye'de İnternet'in Tarihçesi

08.05.2017
• Bilgisayar • Tarih

BBS (Bulletin Board System) internetin başlangıç tarihindeki ilk noktasını oluşturur. Aslında BBS, herhangi bir mutfakta veya işyerinde bulunan mesaj panosunun dijital versiyonudur da denilebilir. BBS, bir ağ üzerinde kullanıcıların birbirlerine mesaj bırakmalarını, karşılıklı mesajlaşmasını ve dosya paylaşımını sağlamak için kullanılan bir bilgisayar veya bir uygulamadır. Ağ üzerinde kurulan birkaç bilgisayar ile kullanıcıların birbirleriyle mesajlaşabildiği veya farklı ağlardaki kullanıcıların çevirmeli modem ile birbirlerine bağlanarak mesajlaşabildiği veya dosya paylaşımı yapabildiği internetin atası sayılabilecek sistemlere verilen addır. BBS’ler bugünkü internetten farklı olarak henüz grafik arabirimleri gelişmediği için metin tabanlı olarak ortaya çıkmış sistemlerdir.

Dünya’da ilk BBS, Amerika’da Ward Christensen and Randy Suess tarafından 1978’de kurulmuştur. Bu dönemde ARPANET’de faaliyettedir fakat Amerikan Savunma Bakanlığı tarafından belirlenen kurumların dışındakilerin kullanımına kapalı bir sistemdir.


BBS’ler belli bir süre sonunda slip bağlantı yöntemlerini kullanarak bugünkü internet web sayfalarına dönüşmüşlerdir. Türkiye’de ilk BBS, 1990’da Boğaziçi Üniversitesi Engineering Society kulübünün bir alt kurulu olan SoftCom (Software and Computing) kurucu üyeleri olan Remzi Şemsettin Türer, Tolga Yurderi ve Atıf Ünaldı tarafından kuruldu. Sisteme SoftCom BBS adı verildi. SoftCom BBS, Remote Access 1.0 üzerinde kurulup çalıştırılmaya başlanmıştır. BBS’nin Türkiye’ye getirilmesi ve kurulabilmesi için yurtdışı BBS operatörlerinden destek alınmıştır. Özellikle İsveç ve Yunanistan BBS operatörlerinden 2400 Bps’lik bir modem ile 7 MB gibi bir dosya saatler süren bir bağlantı sonrası indirilerek sistem Türkiye’ye getirilebilmiştir. O dönemde yurtdışı bağlantı ücretlerinin yüksek olması sistemin maliyetini arttırmıştır. Boğaziçi Üniversitesi’nin desteğiyle sistem Türkiye’ye maledilebilmiştir.

BBS’ler metin tabanlı olup, sisteme görsellik kazandırabilmek için ASCII ekranlardan yararlanıyorlardı. Bu ekranlar aslında günümüzde televizyonlarda kullanılan teletex ekranlarına çok benzerlerdir.BBS’nin internet bağlantısı kurulduktan sonra tüm Türkiye’ye TRT 1 üzerinden verilen bir röportajla duyurulmuştur. Bu duyurudan sonra sistemin abone sayısı hızla artmıştır.


SoftCom BBS tarafından konfigüre edilen Remote Access ilk olarak İstanbul BBS, sonraları da Doruk BBS tarafından kullanıldı. 1990 1995 yılları arasında BBS’ler internet dünyasıyla daha iç içe hale gelmişlerdir. Bu gelişmeler SoftCom’u Türkiye’nin ilk internet servis sağlayıcısı olarak sayılan Anadolu.Net’e dönüştürdü. Anadolu.Net internet servis sağlayıcı durumuna dönüşse de başlarda BBS’lerin mantığıyla işledi. Slip bağlantı yoluyla bağlanan kullanıcılar e-postalarını yollayıp kendi aralarında mesajlaşabiliyorlardı.


Anadolu.Net, kurulduğu ilk dönemlerde her gün akşamları Amerika’da bulunan UUNET’e bağlanarak kullanıcı e-postalarını senkronize edebiliyordu. Bunun nedeni yurt dışı bağlantı ücretlerinin o dönemlerde oldukça yüksek maliyetli olmasıydı.


Anadolu.NET’den sonra IBM, SuperOnline, PrizmaNET gibi bir çok internet sağlayıcı kuruldu.


2000 yılına gelindiğinde internet kullanıcı sayısı 1 milyon 785 bine ulaşmıştı. Bu yıldan sonra internet kullanıcı sayısı %100 gibi bir oranla hızlı bir artışla 2003 yılında 7,5 milyon kullanıcıya erişiştir.


Kullanıcıların internete bağlanma alışkanlıkları oluşmaya başladığı yıllarda 24 milyon kullanıcının yüzde 86’sı her gün internete giriyorlardı. Yüzde 13’lük bir kısmı da haftada bir ya da birkaç kez internete giriyorlardı.

Not: Bu yazı Atıf Ünaldı’nın sayfasında yer alan İnternetin kısa tarihçesi yazısından ve yazıda yer verdiği Remzi Şemsettin Türer ile yapılan söyleşiden derlenmiştir.Yıllara Göre Sabit telefon, cep telefonu ve internet kullanıcı sayıları

Yıllar Sabit Telefon Cep Telefonu İnternet Kullanıcı
1998
16 959 500
3 382 137
229 885
1999
18 054 047
7 562 972
436 610
2000
18 395 171
14 970 745
1 629 156
2001
18 904 486
19 502 897
1 619 270
2002
18 914 857
23 323 118
1 309 770
2003
18 916 721
27 887 535
906 650
2004
19 125 163
34 707 549
1 474 590
2005
18 978 223
43 608 965
2 248 105
2006
18 831 616
52 662 709
3 180 580
2007
18 201 006
61 975 807
4 842 798
2008
17 502 205
65 824 110
5 804 923
2009
16 534 356
62 779 554
8 849 779
2010
16 201 466
61 769 635
14 443 644
2011
15 210 846
65 321 745
22 371 441
2012
13 859 672
67 680 547
27 649 055
2013
13 551 705
69 661 108
32 613 930
2014
12 528 865
71 888 416
41 272 940
2015
11 493 057
73 639 261
48 617 291
2016 (Haziran)
11 248 495
73 650 996
55 305 748
Kaynak: TÜİK, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
Source: TurkStat, Ministry of Transport, Maritime Affairs and Communications, Information and Communications Technologies Authority