Zuklopentiksol Ne İşe Yarar, Yan Etkileri, Kullanımı ve Uyarılar

24.02.2018
• Kozmetik-ilac
ilac
Bu yazımızda Zuklopentiksol içeren ilaçların kullanım alanlarını, yan etkilerini, kullanım şeklini, varsa diğer ilaçlarla etkileşimlerini ve kimlerin kullanmaması gerektiği gibi bazı konular işlenmiştir.
    ! Bu yazının hazırlanmasında bilgilerinden faydalanılan ve yazı içerisinde geçen "Zuklopentiksol" etken maddeli ilacın formul bileşim özelliği aşağıdaki gibidir.
    Ana Etken Madde : Zuklopentiksol
    Tablet :Zuclopenthixol 2HCI,2-10-25 mg Damla:Zuclopenthixol 2HCI,20 mg/ml Acuphase Ampul:Zuclopenthixol acetate,50 mg/ml Depot Ampul:Zuclopenthixol deconoate,200 mg/ml

Zuklopentiksol Ne İşe Yarar (Kullanım Alanları)

Ajitasyon, akut ve kronik şizofreni ve benzeri psikozlar, delüzyonlar, düşünce bozuklukları, halüsinasyonlar, hostilite, huzursuzluk, mani, saldırganlığın eşlik ettiği diğer psikozlarda kullanılır.

Zuklopentiksol Kimler Kullanmamalı

Akut alkol, barbitürat ve opiyat entoksikasyonları ile komatöz durumlarda kullanılmamalıdır.

Zuklopentiksol Yan Etkileri

konstipasyon, taşikardi, baş dönmesi, ortostatik hipotansiyon ve karaciğer fonksiyon testlerinde hafif yükselmeler gibi yan etkiler görülebilir.

Zuklopentiksol ile İlgili Bazı Uyarılar

Konvulzif hastalığı olanlarda, ilerlemiş hepatik veya kardiyovasküler hastalığı olanlarda dikkatle kullanılmalıdır. Kesin gerekli görülmedikçe gebelerle ve laktasyonda kullanılmaz. Olutabilecek uyutukluk nedeniyle araç kullanan hastalar uyarılmalıdır. Santral sinir sistemi depresanları, antshipertansifler, nöroleptikler, levodopa, adrenerjikler, metoklopramid ve piperazinle birlikte kullanılmamalıdır. Ekstrapiramidal semptomlar, halsizlik, ağız kuruluğu. işeme zorluğu.

Zuklopentiksol Diğer İlaçlarla Etkileşimi

HRT başlandığında hormonal kontrasepsiyon kesilmeli ve eğer gerekiyorsa hastanın hormonal olmayan kontraseptif önlemler alması önerilmelidir.

Karaciğer enzimleri ile etkileşen ilaçlarla (birçok antikonvülzan ve antibiyotikler) uzun süreli tedavi seks hormonlarının klirensini artırabilir ve klinik etkinliğini azaltabilir.

Bu tür karaciğer enzimi ile etkileşme özelliği hidantoinler, barbitüratlar, primidon, karbamazepin ve rifampisinde gösterilmiştir ve okskarbazepin, topiramat, felbamat ve griseofulvin için de kuşkular vardır. Maksimal enzim indüksiyonu genellikle 2-3 haftadan önce görülmez ancak tedavi kesildikten sonra en az 4 hafta sürebilir.

Nadir olguda, eş zamanlı olarak belli antibiyotiklerin (örn. penisilinler ve tetrasiklin) kullanılması durumunda estradiol düzeylerinde düşme gözlenmiştir.

Konjugasyona uğrayan maddeler (örneğin parasetamol) emilim sırasında konjugasyon sisteminin kompetetif inhibisyonu ile estradiolun biyoyararlılığının artmasına yol açabilirler. Belli olgularda glukoz toleransı üzerindeki etkinin sonucu olarak oral antidiabetiklere ve insuline gereksinim değişebilir.

- Alkolle etkileşim HRT kullanımı sırasında akut alkol alınması dolaşan estradiol düzeylerinde yükselmelere yolaçabilir.

- Laboratuvar Testleri Seks steroidlerinin kullanılması, karaciğer, tiroid, adrenal ve renal fonksiyonların biyokimyasal parametrelerini, kortikosteroid bağlayıcı protein ve lipid/lipoprotein fraksiyonları gibi taşıyıcı proteinlerin plazma düzeylerini ve karbonhidrat metabolizması, koagulasyon ve fibrinoliz parametrelerini içeren bir grup laboratuar testinin sonuçlarını etkileyebilir.

Zuklopentiksol Kullanım Şekli

Kullanım şekli konusunda lütfen doktorunuza danışınız.


Not: Bu bilgiler ilaç prospektüslerinden faydalanılarak hazırlanmıştır. Bu bilgilerin doğruluğu konusunda gerekli özen gösterilmiş olsa da, bazen yazım ve diziliş hataları mevcut olabileceğinden gerekli durumlarda başka kaynaklara da bakılmasını ve bilgilerin doğrulanmasını tavsiye ederiz.
Kullanmadan önce mutlaka prospektüsüne bakınız.

Geçmiş olsun dileklerimizle...