Zyrtec Ne İlacı, Yan Etkileri, Kullanımı ve Uyarılar

13.02.2018
• Kozmetik-ilac
ilac
Bu yazımızda Zyrtec isimli ilacın ne ilacı olduğu, kullanım alanlarını, yan etkilerini, kullanım şeklini, varsa diğer ilaçlarla etkileşimlerini ve kimlerin kullanmaması gerektiği gibi bazı konuları ele alacağız.
Bu yazının hazrılanmasında ticari ismi "Zyrtec 1 Mg 200 Ml Şurup" olan ilacın bilgilerinden faydalanılmıştır.

Zyrtec Ne İlacıdır ve Ne İşe Yarar (Kullanım Alanları)

Mevsimsel allerjik rinit (saman nezlesi), yıl boyu süren allerjik rinit (pereneal allerjik rinit), akut-kronik ürtiker ve anjiyoödem, fiziksel etkenlere bağlı ürtiker (dermografizm), allerjik konjunktivit, atopik ekzema gibi allerjik dermatozlar ve prüritte kullanılır.

Zyrtec Yan Etkileri

Psikomotor fonksiyonlarla ilgili objektif testlerde setirizinle rastlanan sedasyon sıklığının plasebodaki kadar olduğu anlaşılmıştır. Nadir olarak aşırı duyarlılık, baş ağrısı, uyku hali, ajitasyon, ağız kuruluğu ve gastrointestinal yakınmalar gibi hafif ve geçici yan etkiler bildirilmiştir.

Zyrtec Kimler Kullanmamalı

Setirizine karşı duyarlı olan kişilerde kullanılmamalıdır.

Zyrtec ile ilgili Bazı Uyarılar

Taşıt ve tehlikeli makina kullananlarda önerilen dozlar aşılmamalıdır. Uyuşukluk yapabileceği düşünülerek tedbirli olunmalıdır. Sağlıklı gönüllülerde yapılan çalışmalarda, önerilen dozlarda setirizinin psikomotor performansı ve subjektif olarak modu etkilemediği gösterilmiştir.

Birlikte 0.631 g/kg alkol alımının tek başına alkolün oluşturduğu etkileri potansiyalize etmediği bildirilmiştir.

Ancak genel olarak antihistaminik ilaçlarla birlikte alkol ve diazepamın kullanılmasından kaçınılmalıdır. Gebe ve emziren kadınlarda kullanım güvenliği kanıtlanmamıştır. Böbrek yetmezliği olan hastalarda uygulanacak doz yarıya indirilmelidir.

Zyrtec Diğer İlaçlarla Etkileşimi

Diğer sedatiflerle birlikte kullanılacağı zaman dikkatli olunmalıdır.

Zyrtec Kullanım Şekli

-Tablet:Erişkinlerde ve 12 yaşından büyük çocuklarda 1x1 tablet/gün Renal yetmezliği olanlarda günde 1/2 tablet uygulanır. 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmaz. -Oral Damla:30 kgnın üzerindeki çocuklarda ve yetişkinlerde günde tek doz 20 damla; 30 kgnın altındaki 2-12 yaş arası çocuklarda günde tek doz 10 damla uygulanır. - Şurup: 30 kgnın üzerindeki çocuklarda ve yetişkinlerde günde tek doz 2 ölçek; 30 kgnın altındaki 2-12 yaş arası çocuklarda günde tek doz 1 ölçek uygulanır.


Not: Bu bilgiler ilaç prospektüslerinden faydalanılarak hazırlanmıştır. Bu bilgilerin doğruluğu konusunda gerekli özen gösterilmiş olsa da, bazen yazım ve diziliş hataları mevcut olabileceğinden gerekli durumlarda başka kaynaklara da bakılmasını ve bilgilerin doğrulanmasını tavsiye ediriz.
Kullanmadan önce mutlaka prospektüsüne bakınız.

Geçmiş olsun dileklerimizle...