Excel T.DIST.RT  Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce T.DIST.RT formülünün Türkçe karışılığı T.DAĞ.SAĞK formülüdür.

Sağ kuyruklu Student t dağılımını verir.

T dağılımı küçük örnekleme veri kümelerinin varsayım testinde kullanılır. T dağılımının kritik değerlerinin bir tablosu yerine bu fonksiyonu kullanabilirsiniz.

T.DAĞ.SAĞK (T.DIST.RT ) Formülü Kullanımı

 T.DAĞ.SAĞK (x,serb_derecesi) 

T.DAĞ.SAĞK fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • X - Girilmesi Zorunludur : Dağılımın değerlendirildiği sayısal değerdir.
  • Serb_derecesi - Girilmesi Zorunludur : Serbestlik derecesi sayısını gösteren bir tamsayıdır.

Bazı Uyarılar

  • Sayısal olmayan bir değişken varsa, T.DAĞ.SAĞK fonksiyonu #DEĞER! hata değerini verir.
  • Serb_derecesi < 1 ise, T.DAĞ.SAĞK fonksiyonu #SAYI! hata değerini verir.
  • X < 0 ise, T.DAĞ.SAĞK fonksiyonu #SAYI! hata değerini verir.

Örnek

A B
Veri Açıklama
1,959999998Dağılımın değerlendirildiği değer
60Serbestlik derecesi
Formül Açıklama (Sonuç)
=T.DAĞ.SAĞK (A2,A3)İki kuyruklu t dağılımı (0,027322 veya yüzde 2,73)

Not Sayıyı yüzde olarak görüntülemek için hücreyi seçip Giriş sekmesinin Sayı grubunda Yüzde Stili 'ni Düğme resmi tıklatın.


  • İstatistiksel işlevler (başvuru)

Kaynak:Microsoft